Search More

Wat is de rol van de notaris bij het kopen van een huis?

Posted on June 30, 2020 by Joost De Bree in Kopen

Het kopen van een huis doe je niet zonder notaris. De notaris is een onpartijdig ambtenaar, en voor een koper ook een nuttige verplichting. Een notaris zorgt er namelijk voor dat de aankoop van je nieuwe woning goed is vastgelegd.

Wat doet de notaris bij het aankopen van een huis?

De taak van een notaris is het opmaken en bewaren van akten. Een akte is een schriftelijke overeenkomst of verklaring waarin afspraken worden vastgelegd.

De afspraken die in de akte vastgelegd zijn, hebben een juridische waarde. Door de betrokkenheid van een notaris is het een wettig bewijsstuk met grote betrouwbaarheid.

Bij de aankoop van een huis is een notaris als enige bevoegd om de woning over te dragen. Dit gebeurt met een notariële akte.

Soorten notariële aktes

Bij de koop van een huis kan de notaris verschillende aktes en documenten opmaken.

Er zijn 4 notariële aktes die vaak bij het kopen van een woning voorkomen:

 1. De hypotheekakte (verplicht bij het aangaan van een hypotheek)
 2. De leveringsakte (verplicht bij iedere woningoverdracht)
 3. Een samenlevingscontract (indien je samen met je partner koopt)
 4. Een splitsingsakte (indien de woning opgesplitst wordt in meerdere individuele woningen)

1. Hypotheekakte

In de hypotheekakte worden de hypothecaire afspraken vastgelegd. De akte is een overeenkomst tussen de hypotheekgever (de koper) en de hypotheekhouder (de hypotheker/bank).

In de akte is vrijwel alles over de hypotheek vastgelegd, zoals:

 • De hoogte van de hypotheek
 • De overeengekomen hypotheekvorm
 • De afgesproken hypotheekrente
 • De aflossingsmethode

Een hypotheekakte wordt ondertekend door jou als hypotheekgever en koper van de woning, door de hypotheekhouder (de bank of hypotheker) en door de notaris. Vaak tekent een notaris ook namens de hypotheekhouder.

2. Leveringsakte

De leveringsakte is de akte waarmee de woning wordt overgedragen en op jouw naam komt te staan. Dit wordt ook wel de transportakte genoemd.

Een leveringsakte wordt ondertekend wanneer de koopovereenkomst is gesloten en de ontbindende voorwaarden zijn verlopen. Bij het tekenen van een leveringsakte is het huis dus echt van jou.

De notaris zorgt bij het tekenen van een leveringsakte ervoor dat alles goed gecontroleerd is. Is de verkoper echt eigenaar, zijn er beslagen die op de woning rusten, is aan alle wettelijke voorwaarden voldaan? Pas als alles in orde is wordt de leveringsakte ondertekend, en het huis overgedragen.

Een afschrift van de leveringsakte is het eigendomsbewijs. Dit bewijs wordt na het ondertekenen door de notaris bij het kadaster ingediend, waarna je ook in de systemen als eigenaar geregistreerd staat.

3. Samenlevingscontract

Een samenlevingscontract wordt vaak opgesteld indien je samen je partner een huis wilt kopen. Dit contract kan als akte bij een notaris worden vastgelegd.

Het aangaan van een samenlevingscontract is niet verplicht bij het samen kopen van een huis. Toch wordt het vaak aangeraden, met name wegens het erfrecht. Als er geen partnerschap is geregistreerd is je partner geen erfgenaam, mocht een van jullie overlijden. De familie van je partner erft dan de helft van het huis: dat kan voor lastige situaties zorgen. Nabestaanden kunnen aanspraak doen op het huis en eventuele overdracht kan voor veel extra kosten zorgen.

Wanneer je getrouwd bent of al een vorm van geregistreerd partnerschap hebt vastgelegd, is een samenlevingscontract overbodig.

4. Splitsingsakte

Een splitsingsakte komt minder vaak voor. Wanneer je een woning koopt en aanpast naar meerdere woningen (met meerdere eigenaren), moet dit vastgelegd worden in en splitsingsakte.

In een splitsingsakte wordt onder andere vastgelegd:

 • Welke ruimtes privé en gemeenschappelijk zijn,
 • Hoe de VVE (vereniging van eigenaren) wordt opgericht,
 • Welk aandeel bij welke eigenaar behoort.

De splitsingsakte blijft bij de VVE horen en is dus inzichtelijk voor alle (toekomstige) eigenaren van de woningen.

Wanneer schakel je een notaris in?

Als je nog aan het oriënteren bent op een nieuwe woning, is het niet nodig een notaris in te schakelen. Pas als je de nieuwe woning daadwerkelijk gaat kopen, treed je in contact met een notaris.

De kopende partij is vaak degene die de notaris uitzoekt. De kosten van een notaris worden ook door de kopende partij betaald.

Uiteraard kan ERA de Bree makelaars een notaris aanbevelen bij het aankopen van een woning.

Makelaar in Utrecht

Ben je op zoek naar een koopwoning in Utrecht of omstreken? Bekijk het aanbod van ERA De Bree Makelaars, aankoopmakelaar in Utrecht. Of neem contact met ons op zodat we kunnen bekijken wat we voor jou kunnen betekenen!

Telefoon: 030 231 70 41 bereikbaar tot 17:00 uur. • E-mail: info@debreemakelaars.nl.