Search More

Wat is het reservefonds van een VvE?

Posted on September 28, 2020 by Joost De Bree in Kopen

Wanneer je in een appartementencomplex of ander verzamelgebouw met koopwoningen een huis bezit, ben je de kans groot dat je lid bent van een VvE.

Wat is een VvE?

VvE staat voor ‘vereniging van eigenaren’. Elke eigenaar in het complex is lid van de VvE, en is verplicht om financieel bij te dragen. Welke uitgaven en investeringen er door een VvE gedaan worden, verschilt per vereniging. Wat de verenigingen wel gemeen hebben: er is sprake van een reservefonds.

Het reservefonds van een VvE is bedoeld voor (groot) onderhoud aan het complex. Het hebben van zo’n fonds is een wettelijke verplichting voor elke VvE. De woningeigenaren die aan de VvE deelnemen, zijn dan ook wettelijk verplicht om de bijdrage aan het reservefonds te betalen.

VVE is verplicht tot het hebben van een reservefonds

Sinds 2018 is het wettelijk verplicht om maandelijks bij te dragen aan de kas van een VvE, dankzij de Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars. Door deze verplichting heeft elke VvE een fonds om het meerjarenonderhoudsplan mee te financieren.

Het fonds is verplicht voor elke VvE, op twee uitzonderingssituaties na:

  • Bij een bankgarantie. Hiermee kan de VvE bijdragen vanuit een bank ontvangen, en zorgt de bank voor het verhalen van deze uitgaven op de eigenaren.
  • Als 80% van de VvE afziet van het storten in een reservefonds. Onderhoud moet dan per keer betaald worden. Omdat 4/5e deel van de VvE af moet zien van de storting, komt dit vrijwel alleen bij kleine VvE’s voor.

Waar wordt het fonds voor gebruikt?

Zoals eerdergenoemd: welke uitgaven een VvE doet, kan per vereniging verschillen. Het onderhoud van gemeenschappelijke ruimtes wordt door vrijwel elke VvE gezamenlijk gedaan, maar over overige zaken wordt vaak gestemd. Zo kan het budget van een VvE bijvoorbeeld gebruikt worden voor;

  • Het renoveren of onderhouden van gevels
  • Het gezamenlijk aanschaffen van isolerend glas
  • Het inhuren van een hovenier voor de gemeenschappelijke buitengrond

Een VvE mag ook zelf bepalen hoe het geld uit het verplichte reservefonds wordt besteed. Het doel van een reservefonds is om reserves achter de hand te hebben. Dit om het oplossen van calamiteiten te kunnen financieren, of juist het geplande onderhoud.

Hoogte van het reservefonds is niet vastgelegd

Het fonds is bedoeld om onderhoud aan de woningen te kunnen bekostigen. Het is niet wettelijk vastgelegd hoe hoog de inbreng (of het vermogen op de rekening) van een reservefonds moet zijn. Dit is dus aan de VvE zelf om te bepalen.

In de meeste gevallen wordt de bijdrage gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan. In deze planning staat wat er de komende jaren moet gaan gebeuren, en welke kosten dit met zich meebrengt.

Maandelijkse bijdrage

De verwachte kosten uit het meerjarenonderhoudsplan worden evenredig verdeeld, waarmee men uiteindelijk tot een maandbedrag komt.

De VvE mag zelf over de hoogte van het bedrag beslissen, en kan ook zelf wijzigingen afspreken. Er is wel een minimumbijdrage vastgesteld in de Wet verbetering functioneren VvE’s: jaarlijks moet minstens 0,5 procent van de herbouwwaarde worden gereserveerd. De herbouwwaarde is te vinden in de polis van de verzekering.

Huis kopen met VvE

Ben je van plan een woning te kopen, en is er sprake van een VvE? Je makelaar zal je informeren over de staat van de VvE, het vermogen, de eventuele planning en de maandelijkse bijdrage.

Ben je van plan je woning te gaan verkopen? Neem dan contact op met ERA De Bree NVM Makelaars, ervaren makelaar in Utrecht. Wij nemen vrijblijvend de mogelijkheden met je door. Bel direct voor een kennismaking: 030 231 70 41 of vul ons contactformulier in.

Telefoon: 030 231 70 41 bereikbaar tot 17:00 uur. • E-mail: info@debreemakelaars.nl.