Search More

Welke belastingen betaal je bij een koopwoning?

Posted on August 31, 2016 by Joost De Bree in Kopen

Bij het kopen van een koophuis ben je er nog niet met alleen de aankoopprijs. Er komen ook verschillende eenmalige en periodieke belastingen om de hoek kijken bij het bezitten van een koopwoning. In dit artikel lees je met welke soorten belastingen en heffingen je te maken krijgt, namelijk:

  • Overdrachtsbelasting
  • Onroerendezaakbelasting (ozb)
  • Rioolheffing, afvalstoffenheffing en waterschapslasten

Overdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting is belasting die je betaalt als je eigenaar wordt van de woning. De hoogte van deze belasting is vastgesteld op 2% van de koopsom. Bij een woning van € 180.000 betaal je dus € 3.600 overdrachtsbelasting. Ook bij een woning waarop erfpacht rust wordt overdrachtsbelasting geheven.

Koop je een woning vrij op naam? Dan betaal je geen overdrachtsbelasting. Dit is meestal het geval bij nieuwbouwwoningen, maar kan ook bij bestaande bouw het geval zijn.

ERFBELASTING

Als je een woning erft in plaats van koopt, betaal je geen overdrachtsbelasting. Daarvoor in de plaats wordt erfbelasting geheven. De hoogte van de erfbelasting hangt af van de relatie van jou tot de overledene. De belastingpercentages vind je op de pagina over erfbelasting op de website van de Belastingdienst.

Onroerendezaakbelasting (ozb)

De onroerendezaakbelasting (ozb) is een jaarlijkse terugkerende belasting die de eigenaar van een woning moet betalen. Op 1 januari van elk jaar wordt de belasting in rekening gebracht. De belasting hoeft niet te worden verrekend bij de aankoop van een woning. Bij de aankoop van een woning hoef je dus niet de resterende onroerendezaakbelasting voor de rest van het jaar te betalen. In de praktijk gebeurt dit wel regelmatig en worden deze kosten doorberekend aan de nieuwe eigenaar door middel van een notaris.

Onroerendezaakbelasting wordt betaald aan de gemeente en is daarom een gemeentelijke heffing. Deze belastingen vormen zo’n 8% van de jaarlijkse begroting van gemeentes. De hoogte van onroerendezaakbelasting wordt vastgesteld door de gemeente en is afhankelijk van de WOZ-waarde (Wet Waardering Onroerende Zaken) van de woning. Anno 2016 bedraagt de ozb in gemeente Utrecht ozb 0,1096 % van de WOZ-waarde.

Rioolheffing, afvalstoffenheffing en waterschapsbelasting

Rioolheffing en afvalstoffenheffing zijn jaarlijks terugkerende heffingen voor woningeigenaren. Door het heffen van rioolheffing kan de gemeente ervoor zorgen dat je afvalwater wordt afgevoerd en dat de riolering in de straat kan worden onderhouden. De afvalstoffenheffing is bedoeld om het ophalen, verwerken en recyclen van huishoudelijk afval te kunnen bekostigen.

In gemeente Utrecht zijn deze heffingen in 2016 vastgesteld op € 233,51 per jaar voor de rioolheffing en € 205,05 (eenpersoonshuishouden) of € 242,84 (meerpersoonshuishoudens) per jaar voor de afvalstoffenheffing.

Met wateschapslasten worden de werkzaamheden van een waterschap mogelijk gemaakt, zoals het onderhouden van dijken, het regelen van het waterpeil en het zuiveren van afvalwater. De hoogte van waterschapslasten is in 2016 in Utrecht vastgesteld op € 68,80 per woonruimte per jaar. Bij een koopwoning betaal je bovendien 0,0265% van de WOZ-waarde.

BELASTING VERREKENEN MET NIEUWE BEWONERS

In tegenstelling tot de onroerendezaakbelasting worden de rioolheffing en afvalstoffenheffing wel met de nieuwe bewoners verrekend in het geval van een verhuizing. Bij de aankoop van een woning kun je daarom een aanslag op de mat verwachten met daarop het resterende bedrag riool- en afvalstoffenheffing.

GECOMBINEERDE AANSLAG VAN GEMEENTELIJKE HEFFINGEN

De gemeentelijke heffingen worden in een gecombineerde aanslag verstuurd. Zodoende ontvang je alle posten in één overzichtelijk document.

Makelaar Utrecht

Meer informatie over het aanschaffen van een koopwoning en over de kosten en mogelijkheden die hierbij komen kijken? Neem contact op met ERA De Bree NVM Makelaars in Utrecht.

We zijn Thursday om 9:00 uur bereikbaar op 030 231 70 41. • E-mail: info@debreemakelaars.nl.